HEM

Inviestigating the Universe

The Earth,the Moon and the Sun

Best Blogger TipsGet snow effect

Saturday, 2 March 2013

Kerja kursus- Jadual penentu kandungan


GROUP: SWK04 - A112PJJ


TAJUK TUGASAN:


Jadual Penentuan Kandungan Pelajaran &
Jadual Rancangan Pengajaran  


PENSYARAH:  Zaini bin Abdullah  
                                                                              
ISI KANDUNGAN

1. Jadual Penentuan Kandungan.
2. Rancangan Pengajaran harian untuk 3 sesi pengajaran & pembelajaran secara perbandingan model objektivis dan konstruktivis.
3. Set soalan objektif (6 soalan) mengikut aras taksonomi Bloom bagi setiap satu sesi pengajaran & pembelajaran.Jadual Penentuan Kandungan Pelajaran
Subjek / Mata pelajaran : Bahasa Malaysia                                                                                                   Tahun : 1 C
Topik / Tema: 1 KELUARGA

Unit
Pengetahuan & Pemahaman
Aras
Konsep/istilah
Fakta
Kaedah / kemahiran
Teori / Prinsip
Analisis
Sintesis
Aplikasi
Penilaian
Keluarga saya
Konkrit
Istilah: datuk, nenek, bapa, Ibu, kakak, abang, dan adik.
Pentingnya ahli keluarga.
Menyenaraikan
Hubung kait
Mengelas
Menerang
Penyusun awal
Masteri
Teori Konstruktisme
Verbal-linguistik
mengecam

X


X Lembaran kerja

Kasih ibu
Pengetahuan sedia ada
Istilah: keluarga, sayang, bahagia
Pentingnya ibu kepada anak.
Mengilustasi dengan contoh.
Menerang
Didik hibur
Soaljawab
Penyusun awal
Kontekstual
masteri
Teori Konstruktisme
Verbal-linguistik
Teori Masteri
X


X
Projek
Seronoknya dengan keluarga
Abstrak
Istilah: datuk, nenek, bapa, Ibu, kakak, abang, dan adik.
Mengenali watak ahli keluarga.
Mengilustasi dengan contoh.
Menerang
Didik hibur
Soaljawab
Penyusun awal
Kontekstual

Verbal linguistik
InkuiriXX

X
Main peranan


No comments: